Liên hệ

TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Địa chỉ: Tòa nhà Đại Việt, Km 14, Quốc lộ 6, Thanh Lãm – Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: KCN Yên Thành, Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0916 052 658 – 0983 428 046
Email: pdp.ramem@gmail.com